302822973787975
 

Enforcement Agent Aleksandar Pulejkov

justitia

ИЗВРШУВАЊЕ СУДСКИ ОДЛУКИ, НОТАРСКИ И УПРАВНИ АКТИ, ОДЛУКА НА СТРАНСКИ СУД И АРБИТРАЖНИ ОДЛУКИ

ENFORCEMENT OF JUDGMENTS

 Enforcement Agent Aleksandar Pulejkov ИЗВРШИТЕЛ A Boulevard Ilinden 48 2/2 1000 Skopje, Republic of North Macedonia T +389 2 3246425   M +389 70 30 99 81  E aleksandar@pulejkov.com