302822973787975 Aleksandar Pulejkov Enforcement Agent Skopje ИЗВРШИТЕЛ
 
за канцеларијата - about office

ALEKSANDAR PULEJKOV

ИЗВРШУВАЊЕ СУДСКИ ОДЛУКИ, НОТАРСКИ И УПРАВНИ АКТИ, ОДЛУКА НА СТРАНСКИ СУД И АРБИТРАЖНИ ОДЛУКИ

ENFORCEMENT OF JUDGMENTS

ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ - COVID - 19

РЕЖИМ НА РАБОТА НА КАНЦЕЛАРИЈАТА